प्रकल्प कार्यालय निहाय अर्ज सद्यस्थिती
वर्ष :
जिल्हानोंदणीकृत अर्जमहाविद्यालय पातळी वर प्रलंबितजिल्हा पातळी वर प्रलंबितमान्य झालेले अर्जनाकारलेले अर्जस्थगित अर्ज
Aheri ( अहेरी )