आर्थिक वर्षानुसार देयक वितरण स्थिती
वर्ष :
जिल्हालेखाशीर्षएकूण विद्यार्थीनिर्वाह भत्ता (लाखात)महाविद्यालयाचे शुल्क (लाखात)देयक राशी (लाखात)
Aheri ( प्रकल्प कार्यालय अहेरी ) 2225 C-8943339.82033.90643.726
Aheri ( प्रकल्प कार्यालय अहेरी ) 2225-1831170.0000.6880.688
Akola ( प्रकल्प कार्यालय अकोला ) 2225 C-902270.9207.7768.696
Akola ( प्रकल्प कार्यालय अकोला ) 2225-112350.0000.5520.552
Akola ( प्रकल्प कार्यालय अकोला ) 2225-2012720.00418.40418.408
Akola ( प्रकल्प कार्यालय अकोला ) 2225-2282133339.96984.686124.655
Akola ( प्रकल्प कार्यालय अकोला ) 2225-3529110.0007.3347.334
Aurangabad ( प्रकल्प कार्यालय औरंगाबाद ) 2225 C-9022399.28815.87525.163
Aurangabad ( प्रकल्प कार्यालय औरंगाबाद ) 2225-1123270.0504.9394.989
Aurangabad ( प्रकल्प कार्यालय औरंगाबाद ) 2225-2012610.0004.1924.192
Aurangabad ( प्रकल्प कार्यालय औरंगाबाद ) 2225-2282228287.935417.138505.073
Aurangabad ( प्रकल्प कार्यालय औरंगाबाद ) 2225-3529890.00055.81655.816
Bhamragad ( प्रकल्प कार्यालय भामरागड ) 2225 C-8941874.35310.65915.012
Bhamragad ( प्रकल्प कार्यालय भामरागड ) 2225-049510.0230.0040.027
Bhandara ( प्रकल्प कार्यालय भंडारा ) 2225 C-89454213.37916.20529.584
Bhandara ( प्रकल्प कार्यालय भंडारा ) 2225 C-9021904.6194.8889.507
Bhandara ( प्रकल्प कार्यालय भंडारा ) 2225-0495511.1730.0961.269
Bhandara ( प्रकल्प कार्यालय भंडारा ) 2225-1123170.0000.9870.987
Bhandara ( प्रकल्प कार्यालय भंडारा ) 2225-228287523.31584.805108.120
Bhandara ( प्रकल्प कार्यालय भंडारा ) 2225-3529260.0003.7633.763
Chandrapur ( प्रकल्प कार्यालय चंद्रपूर ) 2225 C-8941686.94246.78653.728
Chandrapur ( प्रकल्प कार्यालय चंद्रपूर ) 2225 C-902190.49812.51413.012
Chandrapur ( प्रकल्प कार्यालय चंद्रपूर ) 2225-0495122931.229178.950210.179
Chandrapur ( प्रकल्प कार्यालय चंद्रपूर ) 2225-1123420.0007.1767.176
Chandrapur ( प्रकल्प कार्यालय चंद्रपूर ) 2225-1831480.00012.55112.551
Chandrapur ( प्रकल्प कार्यालय चंद्रपूर ) 2225-2012280.0006.2386.238
Chandrapur ( प्रकल्प कार्यालय चंद्रपूर ) 2225-22824178108.140367.362475.502
Chimur ( प्रकल्प कार्यालय चिमूर ) 2225 C-9021845.2353.3418.576
Chimur ( प्रकल्प कार्यालय चिमूर ) 2225-1123310.1300.8280.958
Chimur ( प्रकल्प कार्यालय चिमूर ) 2225-2012440.0003.3783.378
Chimur ( प्रकल्प कार्यालय चिमूर ) 2225-2282354493.045220.432313.477
Dahanu ( प्रकल्प कार्यालय डहाणू ) 2225 C-894210955.651109.734165.385
Dahanu ( प्रकल्प कार्यालय डहाणू ) 2225-1123450.2014.4334.634
Dahanu ( प्रकल्प कार्यालय डहाणू ) 2225-18311772.15913.07115.230
Dahanu ( प्रकल्प कार्यालय डहाणू ) 2225-2282215965.54795.275160.822
Dahanu ( प्रकल्प कार्यालय डहाणू ) 2225-3529260.03314.99615.029
Deori ( प्रकल्प कार्यालय देवरी ) 2225 C-8941713.95423.52827.482
Deori ( प्रकल्प कार्यालय देवरी ) 2225 C-9021272.5963.0385.634
Deori ( प्रकल्प कार्यालय देवरी ) 2225-2012260.0002.4812.481
Deori ( प्रकल्प कार्यालय देवरी ) 2225-2282266870.231171.542241.773
Deori ( प्रकल्प कार्यालय देवरी ) 2225-3529150.0932.1392.232
Dharni ( प्रकल्प कार्यालय धारणी ) 2225 C-89443610.0329.84719.879
Dharni ( प्रकल्प कार्यालय धारणी ) 2225 C-90299330.46197.284127.745
Dharni ( प्रकल्प कार्यालय धारणी ) 2225-1123140.0004.2264.226
Dharni ( प्रकल्प कार्यालय धारणी ) 2225-1831110.0000.1460.146
Dharni ( प्रकल्प कार्यालय धारणी ) 2225-2012280.0063.1893.195
Dharni ( प्रकल्प कार्यालय धारणी ) 2225-2282143043.272147.779191.051
Dharni ( प्रकल्प कार्यालय धारणी ) 2225-35291330.00970.47570.484
Dhule ( प्रकल्प कार्यालय धुळे ) 2225 C-894176351.981143.314195.295
Dhule ( प्रकल्प कार्यालय धुळे ) 2225 C-902126035.77828.82664.604
Dhule ( प्रकल्प कार्यालय धुळे ) 2225-0388260.0008.0198.019
Dhule ( प्रकल्प कार्यालय धुळे ) 2225-0495632.55937.15939.718
Dhule ( प्रकल्प कार्यालय धुळे ) 2225-1123560.31114.69015.001
Dhule ( प्रकल्प कार्यालय धुळे ) 2225-2012510.0064.8054.811
Dhule ( प्रकल्प कार्यालय धुळे ) 2225-2282231666.993503.549570.542
Dhule ( प्रकल्प कार्यालय धुळे ) 2225-3529160.0224.4384.460
Gadchiroli ( प्रकल्प कार्यालय गडचिरोली ) 2225 C-90299626.35857.71084.068
Gadchiroli ( प्रकल्प कार्यालय गडचिरोली ) 2225-183120.0000.4690.469
Gadchiroli ( प्रकल्प कार्यालय गडचिरोली ) 2225-2282316789.100296.189385.289
Gadchiroli ( प्रकल्प कार्यालय गडचिरोली ) 2225-35291810.96633.56634.532
Ghodegaon ( प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव ) 2225 C-90227713.12966.89480.023
Ghodegaon ( प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव ) 2225-03881390.000125.277125.277
Ghodegaon ( प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव ) 2225-049548924.942212.975237.917
Ghodegaon ( प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव ) 2225-11234590.900190.085190.985
Ghodegaon ( प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव ) 2225-22823813122.259530.451652.710
Ghodegaon ( प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव ) 2225-35294060.225268.933269.158
Jawhar ( प्रकल्प कार्यालय जव्हार ) 2225 C-894237167.83371.430139.263
Jawhar ( प्रकल्प कार्यालय जव्हार ) 2225-1123470.1330.7570.890
Jawhar ( प्रकल्प कार्यालय जव्हार ) 2225-1831400.2452.4922.737
Jawhar ( प्रकल्प कार्यालय जव्हार ) 2225-2282139834.94813.16148.109
Kalamnuri ( प्रकल्प कार्यालय कळमनुरी ) 2225-2012350.0004.4234.423
Kalamnuri ( प्रकल्प कार्यालय कळमनुरी ) 2225-2282116239.165122.348161.513
Kalwan ( प्रकल्प कार्यालय कळवण ) 2225 C-89447420.58371.52492.107
Kalwan ( प्रकल्प कार्यालय कळवण ) 2225 C-9022278.60749.90958.516
Kalwan ( प्रकल्प कार्यालय कळवण ) 2225-183160.0002.9022.902
Kalwan ( प्रकल्प कार्यालय कळवण ) 2225-2012180.0002.9452.945
Kalwan ( प्रकल्प कार्यालय कळवण ) 2225-22822399.36495.161104.525
Kalwan ( प्रकल्प कार्यालय कळवण ) 2225-3529320.0436.1236.166
Kinwat ( प्रकल्प कार्यालय किनवट ) 2225 C-89479520.80931.89752.706
Kinwat ( प्रकल्प कार्यालय किनवट ) 2225 C-902502.4629.85212.314
Kinwat ( प्रकल्प कार्यालय किनवट ) 2225-1123300.0001.5301.530
Kinwat ( प्रकल्प कार्यालय किनवट ) 2225-2012260.0547.2277.281
Kinwat ( प्रकल्प कार्यालय किनवट ) 2225-2282102634.34874.403108.751
Mumbai ( प्रकल्प कार्यालय मुंबई ) 2225 C-90220.1140.1800.294
Mumbai ( प्रकल्प कार्यालय मुंबई ) 2225-20122320.65237.30737.959
Mumbai ( प्रकल्प कार्यालय मुंबई ) 2225-228237620.67084.235104.905
Mumbai ( प्रकल्प कार्यालय मुंबई ) 2225-3529640.00969.73769.746
Nagpur ( प्रकल्प कार्यालय नागपूर ) 2225 C-89466520.26728.64948.916
Nagpur ( प्रकल्प कार्यालय नागपूर ) 2225 C-902591.7486.6828.430
Nagpur ( प्रकल्प कार्यालय नागपूर ) 2225-1831310.0013.9193.920
Nagpur ( प्रकल्प कार्यालय नागपूर ) 2225-20122750.15827.08527.243
Nagpur ( प्रकल्प कार्यालय नागपूर ) 2225-22824987129.137419.201548.338
Nagpur ( प्रकल्प कार्यालय नागपूर ) 2225-35292110.025212.382212.407
Nandurbar ( प्रकल्प कार्यालय नंदुरबार ) 2225 C-89445013.25145.84259.093
Nandurbar ( प्रकल्प कार्यालय नंदुरबार ) 2225 C-90251011.59418.38729.981
Nandurbar ( प्रकल्प कार्यालय नंदुरबार ) 2225-1831360.0716.6956.766
Nandurbar ( प्रकल्प कार्यालय नंदुरबार ) 2225-2012110.0002.9832.983
Nandurbar ( प्रकल्प कार्यालय नंदुरबार ) 2225-22826742171.191514.426685.617
Nashik ( प्रकल्प कार्यालय नाशिक ) 2225 C-894124441.299172.106213.405
Nashik ( प्रकल्प कार्यालय नाशिक ) 2225 C-90252818.07894.075112.153
Nashik ( प्रकल्प कार्यालय नाशिक ) 2225-11231750.78055.02155.801
Nashik ( प्रकल्प कार्यालय नाशिक ) 2225-1831410.0006.2116.211
Nashik ( प्रकल्प कार्यालय नाशिक ) 2225-20121620.23536.68436.919
Nashik ( प्रकल्प कार्यालय नाशिक ) 2225-22823973139.234518.358657.592
Nashik ( प्रकल्प कार्यालय नाशिक ) 2225-35291480.10481.43681.540
Pandharkawda ( प्रकल्प कार्यालय  पांढरकवडा ) 2225 C-894128230.04135.02365.064
Pandharkawda ( प्रकल्प कार्यालय  पांढरकवडा ) 2225-0495460.9146.4967.410
Pandharkawda ( प्रकल्प कार्यालय  पांढरकवडा ) 2225-1123590.0332.9813.014
Pandharkawda ( प्रकल्प कार्यालय  पांढरकवडा ) 2225-1831540.0026.1046.106
Pandharkawda ( प्रकल्प कार्यालय  पांढरकवडा ) 2225-2012630.19114.28014.471
Pandharkawda ( प्रकल्प कार्यालय  पांढरकवडा ) 2225-2282168344.772100.920145.692
Pen ( प्रकल्प कार्यालय पेण ) 2225 C-902532.29811.10213.400
Pen ( प्रकल्प कार्यालय पेण ) 2225-2012100.0002.2242.224
Pen ( प्रकल्प कार्यालय पेण ) 2225-2282114949.398217.743267.141
Pen ( प्रकल्प कार्यालय पेण ) 2225-3529130.02816.22716.255
Pusad ( प्रकल्प कार्यालय पुसद ) 2225 C-90259515.73938.52754.266
Pusad ( प्रकल्प कार्यालय पुसद ) 2225-04951793.68217.00520.687
Pusad ( प्रकल्प कार्यालय पुसद ) 2225-2012590.00218.21618.218
Pusad ( प्रकल्प कार्यालय पुसद ) 2225-2282611.3520.2651.617
Rajur ( प्रकल्प कार्यालय राजूर ) 2225 C-894160842.39256.40698.798
Rajur ( प्रकल्प कार्यालय राजूर ) 2225 C-90248013.71525.03438.749
Rajur ( प्रकल्प कार्यालय राजूर ) 2225-049550.1150.0270.142
Rajur ( प्रकल्प कार्यालय राजूर ) 2225-11232820.00010.88010.880
Rajur ( प्रकल्प कार्यालय राजूर ) 2225-2012170.0003.0003.000
Rajur ( प्रकल्प कार्यालय राजूर ) 2225-2282202669.903373.156443.059
Rajur ( प्रकल्प कार्यालय राजूर ) 2225-35291690.47586.38486.859
Shahapur ( प्रकल्प कार्यालय शहापूर ) 2225-18313120.00015.71315.713
Shahapur ( प्रकल्प कार्यालय शहापूर ) 2225-2282137650.984158.289209.273
Shahapur ( प्रकल्प कार्यालय शहापूर ) 2225-35291743.397100.516103.913
Solapur ( प्रकल्प कार्यालय सोलापूर ) 2225-2012330.0505.6445.694
Solapur ( प्रकल्प कार्यालय सोलापूर ) 2225-22822208.38624.12232.508
Solapur ( प्रकल्प कार्यालय सोलापूर ) 2225-3529130.0824.7354.817
Talode ( प्रकल्प कार्यालय तळोदे ) 2225-11231130.0002.1242.124
Talode ( प्रकल्प कार्यालय तळोदे ) 2225-18311970.0000.7540.754
Talode ( प्रकल्प कार्यालय तळोदे ) 2225-22826142153.996240.874394.870
Yawal ( प्रकल्प कार्यालय यावल ) 2225 C-8942407.72619.14826.874
Yawal ( प्रकल्प कार्यालय यावल ) 2225 C-9021724.6436.20710.850
Yawal ( प्रकल्प कार्यालय यावल ) 2225-1123280.0165.0045.020
Yawal ( प्रकल्प कार्यालय यावल ) 2225-1831910.39513.59813.993
Yawal ( प्रकल्प कार्यालय यावल ) 2225-2012420.00012.97712.977
Yawal ( प्रकल्प कार्यालय यावल ) 2225-228239910.64835.72346.371
Totals 902912482.4289629.91412112.342