मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती अर्ज स्थिती
वर्ष :
एकूण अर्ज: 26785
प्रकल्प कार्यालयअर्ज भरलेल्या महाविद्यालयांची संख्याएकूण शिष्यवृत्तीएकूण फ्रीशिपएकूणएकूण आधार क्रमांकएकूण आधार नोंदणी क्रमांक
Aheri ( अहेरी ) 71483151943
Akola ( अकोला ) 1030636210
Aurangabad (  औरंगाबाद ) 5417591841158
Bhamragad ( भामरागड ) 314216100
Bhandara ( भंडारा ) 2121572221336
Chandrapur ( चंद्रपूर ) 727144976350313
Chimur ( चिमूर ) 313011031122611
Dahanu (  डहाणू ) 4720381602198195939
Deori ( देवरी ) 36374103843017
Dharni ( धारणी ) 12217911521943154950
Dhule ( धुळे ) 343333536821619
Gadchiroli ( गडचिरोली ) 13591069354
Ghodegaon ( घोडेगाव ) 25921255672692193189
Jawhar ( जव्हार ) 14235132482304
Kalamnuri (  कळमनुरी ) 251232125742
Kalwan ( कळवण ) 581375351410120533
Kinwat (  किनवट ) 52385133982295
Mumbai ( मुंबई ) 413763100931
Nagpur ( नागपूर ) 1137716483556119
Nandurbar (  नंदुरबार ) 822168442212182644
Nashik ( नाशिक ) 175371058642962878179
Pandharkawda (   पांढरकवडा ) 30219202391933
Pen ( पेण ) 9243215558748124
Pusad (  पुसद ) 2821782251741
Rajur (  राजूर ) 12416831391822145667
Shahapur ( शहापूर ) 85804332113684141
Solapur (  सोलापूर ) 36128361641176
Talode ( तळोदे ) 3427901228021898102
Yawal (  यावल ) 707866384967936
एकूण17682418026052678520028816